Uwielbiamy duże miasta!

Miasto na chwałę

Miasto na chwałę

W każdym kraju, na całym świecie niemal, można wyróżnić różnego rodzaju miasta, które to w znacznym stopniu różnią się od siebie. Nie mniej jednak, pomimo tych różnic, trzeba przyznać, że nie mają one zbyt dużego wpływu na kształt świata, czy raczej, na kształt sytuacji, jaka panuje w danym kraju. Warto jednak przyjrzeć się temu znacznie dokładniej, co pozwoli nam na wysnucie pewnych wniosków, które to same się niemal narzucają. Po pierwsze zatem, jeśli chodzi o planowanie budownictwa, to stwierdzić tu trzeba bezsprzecznie, że nie jest ono sprawą, którą można by określić, jako kompletnie oderwaną od pewnej całości. Planowanie jest pewnego rodzaju czynnością, która wymaga od nas podjęcia pewnego rodzaju zdań. Aby zatem cokolwiek w życiu zaplanować, trzeba niezwykle obiektywnie ocenić po pierwsze swoje potrzeby, po drugie zaś swoje marzenia, czy też raczej – ambicje. A zatem po pierwsze potrzeby, po drugie zaś marzenia i ambicje. To jest wręcz niezbędne w każdej dziedzinie. Także w planowaniu przestrzennym.