Uwielbiamy duże miasta!

Miasto

Rozwój na osiedlu

Jest bardzo wiele miast w Polsce, które nie potrzebują szczególnej reklamy do tego, by wzbudzić zachętę odwiedzenia ich przez turystów. Mogą się też poszczycić tym, że...

Czytaj

Planowanie

Rozwój i potrzeby

Urbanistyka jest dziedziną, która to ma ukierunkowanie na planowanie miast, jak również całych osiedli. Jest to zadanie przeznaczone dla osób, które mają do tego pewne...

Czytaj

Projekty

Co można zaprojektować

Projektować można wszelakiego rodzaju elementy, jakie są powiązane z na przykład najlepszej kategorii prowadzeniem dla siebie zasad, które mają pełen wpływ na przykładowe...

Czytaj

Urbanistyka

Prawa urbanisty

Urbaniści, mają jak najbardziej prawo, co do tego, aby móc się nauczyć wartościowego spojrzenia na świat. Wiadomo, iż jest w nim cała masa różnej kategorii czynników,...

Czytaj

Najnowsze

Nowoczesne biurowce

Nowoczesne biurowce

Projektowanie budynków użytkowych to nie lada wyzwanie. Zaczynając pracę trzeba wziąć pod uwagę bardzo dużo parametrów. Ważne jest przede wszystkim do jakich celów będzie budowany obiekt, ile osób i w jakim charakterze będzie w nim pracować. Ważne jest przemyślenie szlaków komunikacyjnych w budynku, tak aby poruszanie się w nim było łatwe i...

Współpraca z agencją nieruchomości – najważniejsze korzyści

Współpraca z agencją nieruchomości – najważniejsze korzyści

Agen­cje nie­ru­cho­mo­ści cie­szą się na pol­skim rynku bar­dzo dużą popu­lar­no­ścią, choć jed­no­cze­śnie wielu ludzi na­dal nie zdaje sobie sprawy z tego, w jakich sytu­acjach oferty tego typu mogą przy­no­sić nam naj­więk­sze korzy­ści. Na pierw­szy rzut oka wydaje się to raczej nie­po­trzeb­nym wyda­wa­niem...