Uwielbiamy duże miasta!

Styl i jutro

Styl i jutro

Urbanistyka jest, jak projektowanie wnętrz,nie pozostaje ona w ignorancji wobec innych rzeczy, które nie są tak bardzo ważne. Nie mniej jednak, jeśli chodzi o stylizację wnętrza, to trudno uniknąć wrażenia, że można z niej zrezygnować. Nie jest tak jednak z urbanistyką, bez której to absolutnie obejść się nie można. Wszystko zatem, co jest związane z planowaniem miasta, jego rozwojem, rozbudową ulic, powinno zostać szeroko skonsultowane z osobami, które będą tam mieszkały. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że tak przynajmniej powinno być. Taka rola spoczywa na barkach włodarzy miasta, którzy to mają za zadanie skupić się na działaniach, które to zmierzać będą do tego, by mogły one być ukierunkowane na poszczególne etapy działalności, która to jest bezpośrednio związana z funkcjonowaniem człowieka. Chodzi tu konkretnie o to, by mogło być tam wszystko, co jest w stanie zrealizować wszystkie podstawowe potrzeby człowieka. Zatem chodzi tu o to, by móc funkcjonować na poziomie zadowalającym człowieka.